Monday, January 27, 2014

Mister Rizal Talks About Being a GentlemanWhat makes a man a gentleman?

Naniniwala ako na ang pagkalalaki ay di nasusukat sa kanyang lakas o kakisigan. Masusukat lamang ito kung siya ay maginoo. Para sakin ang pagiging maginoo ay pagbibigay respeto. Pagbibigay respeto una sayong sarili at sayong buong pagkatao pangalawa ay sa sayong magulang at mga kapatid pangatlo ay sayong kapwa. At katulad ng tinuro sa akin ng Nanay ang pagbibigay respeto sayong kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal at pagbibigay galang sa ating Diyos na lumikha.

-Royette Osio, Mister Rizal 2013