Sunday, April 6, 2014

Lakan ng Pagsanjan 2014 WinnersCongratulations to our friends :
Irvin Wilson Perez Lakan ng Pagsanjan 2014 3rd Runner Up,
Gerald Paz Rosin Lakan ng Pagsanjan 2014 1st Runner Up
Tom Kevin Montillano Lakan ng Pagsanjan 2014 Title Holder.